Sơ đồ tổ chức phòng Hành Chánh Quản Trị


1.  Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị.

Thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của Bệnh viện nhằm giúp Ban Giám Đốc quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác in ấn, điều phối phương tiện công tác, các hoạt động phục vụ và dịch vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2.  Nhiệm vụ , quyền hạn 
2.1. Hành chính

2.1.1 Công tác văn thư

 • Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư.
 • Hướng dẫn thể thức văn bản theo đúng quy định hiện hành.
 • Dự thảo báo cáo, công văn, chỉ thị v.v...của các cấp theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 •  Kí sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi được uỷ nhiệm.
 • Cấp phát giấy giới thiệu và giấy đi đường cho cán bộ, công nhân viên theo sự ủy nhiệm của Ban Giám Đốc.
 • Quản lí con dấu và bộ tên khắc của lãnh đạo Bệnh viện theo các quy định hiện hành.

2.1.2 Công tác lưu trữ và bảo vệ nội bộ 

 • Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu lưu trữ chung của Bệnh viện.
 • Hướng dẫn CBCCVC lập hồ sơ lưu trữ cơ quan hàng năm theo đúng quy định hiện hành.
 • Định kỳ thu thập công văn, tài liệu lưu trữ, bảo quản tốt tài liệu lưu trữ, sắp xếp kho lưu trữ ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu sử dụng.

2.1.3 Công tác an ninh trật tự

 • Đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên Bệnh viện, tư vấn hướng dẫn cho thân nhân, người bệnh khi đến Bệnh viện.
 • Đảm bảo an toàn về con người, tài sản của Bệnh viện.
 • Lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ; tết theo quy định của các cơ quan công an chức năng.

2.1.4 Công tác in ấn.

 • Chịu trách nhiệm in ấn công văn, tài liệu và các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác của Bệnh viện.

2.1.5 Công tác lễ tân

 • Tổ chức tiếp đón khách, đối tác khi đến làm việc với Bệnh viện.
 • Phối hợp với bộ phận truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, hội nghị và học tập chung của Bệnh viện. 
 • Chịu trách nhiệm trang trí khánh tiết trong các ngày lễ khai mạc, bế mạc, tết, hội nghị, hội thảo .

2.1.6 Điều phối phương tiện công tác 

 • Quản lý và điều phối đội xe của Bệnh viện theo đúng quy định.
 • Phục vụ việc đưa đón cán bộ, giảng viên, công nhân viên đi công tác khi có yêu cầu và được Ban Giám Đốc phê duyệt.
 • Kiểm tra, theo dõi về mặt kỹ thuật xe thường xuyên, có định kỳ theo đúng quy định, lập kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa xe.

2.2. Quản trị 

 2.2.1. Quản lý đất đai , cơ sở vật chất 

 • Quản lý sơ đồ mặt bằng đất đai, sơ đồ thiết kế và tình trạng về  các công trình, hệ thống kỹ thuật của Bện viện. 
 • Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, làm luận chứng xin kinh phí đầu tư, theo dõi vốn được cấp, thiết kế thi công xây dựng các công trình. 
 • Tổ chức nghiệm thu, theo dõi quyết toán công trình. 
 • Giúp Ban Giám Đốc quản lý, tổ chức triển khai và thực hiện các dự án đầu tư để xây dựng và phát triển Bệnh viện.
 • Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước. 
 • Quản lý và đề xuất ý kiến sử dụng kinh phí và hợp đồng sửa chữa. 

2.2.2 Quản lý , mua sắm vật tư , trang thiết bị 

 • Tổng hợp dự trù tài sản vật tư , trang thiết bị thông dụng của các đơn vị để dự trù ngân sách hàng năm. 
 • Thực hiện mua sắm, cấp phát theo đúng tiêu chuẩn, định mức vật tư, trang thiết bị đã được phê duyệt.
 • Theo dõi, quản lý, hướng dẫn sử dụng toàn bộ tài sản, vật tư thông dụng đã cấp phát cho các Khoa, Phòng. Triển khai lắp đặt vận hành máy móc khi được cung cấp, lập hồ sơ và nội quy sử dụng máy.
 • Bảo dưỡng và theo dõi trang thiết bị, máy móc tại các Khoa, Phòng.
 • Kiểm kê tài sản, trang thiết bị, báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm. 
 • Theo dõi công tác an toàn lao động chung trong Bệnh viện. Chú trọng đảm bảo quy chế, nội quy sử dụng, quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy.

2.3.2 Đảm bảo các hoạt động phục vụ và dịch vụ 

 • Quản lý cơ sở vật chất

        - Quản lý, sử dụng có hiệu quả các phòng làm việc, phòng họp, hội trường; quản lý và bảo quản tài sản, trang thiết bị tại các Khoa, Phòng theo đúng quy định.

        - Đảm bảo các hoạt động dịch vụ như nhà ăn, căng tin, trông giữ xe...phục vụ đáp ứng nhu cầu của CBNV và thân nhân người bệnh, đảm bảo giữ vệ sinh chung tại Bệnh viện

 • Đảm bảo điện, nước và vệ sinh môi trường 

        - Đảm bảo cung cấp điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho toàn Bệnh viện.

        - Đảm bảo vệ sinh khu vực công cộng, nơi làm việc. Đảm bảo vệ sinh môi trường Bệnh viện. Giám sát việc thực hiện vệ sinh với Công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh đã ký hợp đồng với Bệnh viện. 

3.   Quyền hạn:  Trưởng phòng Hành chính – Quản trị được thừa lệnh Ban Giám Đốc kí và đóng dấu những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự uỷ nhiệm của Bệnh viện.

HÌNH ẢNH KHOA PHÒNG


TÀI XẾ


PHÁP Y

           
      BẢO VỆ

HÀNH CHÍNH
TỔ ĐIỆN


2016 © Bệnh viện Bà Rịa - Đăng nhập quản trị
Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
SĐT Tổng đài:  0643 731 115 - Fax: 064.3828.118
Email:
Website: benhvienbaria.vn - bariahospital.vn

Trang chủ | Tin tức | Liên hệ


Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu